TEOG OTOMASYON PROGRAMI

Bu otomasyon özel dershane ve okuların TEOG ve Ara sınıf sınavlarını değerlendirmelerini sağlayan bir yazılımdır.
BOX

Ölçme değerlendirme, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak gerek öğrencilerin akademik başarı düzeyleri gerekse eğitim-öğretim etkinliklerinin niteliği hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Aksoft Yazılım bu düşünceden hareketle, öğrencilerin başarısını ve öğretimin niteliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

AkSoft Sınav Otomasyonunun sağlayacağı Yazılı dökümantasyon, Eğitim programları ve öğretim etkinliklerinde yapılacak düzeltme ve değişikliklerin belirlenmesi, Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi, Öğrencilerin genel olarak öğrenemedikleri konuların üzerine gidilmesi, özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi konularında kurumunuza yön verecektir.

AkSoft Sınav Otomasyonunun sağlayacağı Yazılı dökümantasyon, Eğitim programları ve öğretim etkinliklerinde yapılacak düzeltme ve değişikliklerin belirlenmesi, Öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayacak öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi, Öğrencilerin genel olarak öğrenemedikleri konuların üzerine gidilmesi, özel ya da tamamlayıcı eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi konularında kurumunuza yön verecektir.

Programın kurulum dosyaları ve ayrıntılar için lütfen takip eden sayfaya geçiniz...

devam

Detay